Tuggenbäcken

Tuggenbäcken ligger i södra delen av Lycksele kommun. Tuggenbäcken har ett bestånd av flodpärlmussla och öring och är unik för Norrlands inland eftersom någon timmerflottning inte förekommit. En av orsakerna till att musselbeståndet klarat sig kan vara att bäcken inte flottledsrensats. Länsstyrelsen har gjort åtgärder i bäcken bland annat har vandringshinder åtgärdats och lekbottnar för öringen anlagts, dessa insatser följs nu upp.

Avrinningsområdet är drygt 3000 hektar och består till största delen av normalt brukad barrblandskog. Sveaskog AB och Holmen Skog AB är de stora markägarna och deras innehav av mark utgör cirka 70 % av arealen, resten tillhör enskilda skogsägare. Det finns två större naturreservat inom avrinningsområdet, Tuggensele och Bäckmyränget. Det senare gränsar i norr mot Tuggenbäcken.

Skogsbruket kan nog betraktas som det största hotet mot bäckmiljön idag främst på grund av risken för körskador och otillräckliga skyddszoner mot vattendraget. Det finns också farhågor att nya och gamla dikningsföretag försämrar vattenkvalitet och bottnar.

Bebyggelsen består av tre små byar, Otternäset, Gravsjö och Norrgård. Någon större mänsklig aktivitet förutom skogsbruket som direkt påverkar bäckmiljön förekommer knappast.

Vårt arbete i området syftar främst till att ta fram och förankra en förvaltningsplan för att bevara och höja statusen på vattendragets kvalitet. Inför arbetet med förvaltningsplanen pågår ett relativt omfattande inventerings och karteringsarbete nedanför Gravsjön längs bäcken och dess biflöden.

Svenska modellvatten beskrivs kort också här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s