Kyttäluoma-bäcken

Kyttäluoma är en betydande öringbäck på Kyro älvs avrinningsområde. Fåran är orensad förutom vid åkerpartierna och vid övre loppet. Vid planeringen strävar man efter en helhetsbetonad granskning. Inom FLISIK-projektet har själva bäckfåran kartlagts, bl.a. har man noterat restaureringsbehov och värdefulla vattenmiljöer ur öringarnas synvinkel. Skogen i närheten av bäcken har kartlagts hänsyn till vattenmiljön och värdefulla livsmiljöer har noterats. Sommaren 2013 genomfördes en del av föreslagna restaureringsåtgärder. Vandringshinder tog bort, lekbottnar för öring anlades, ansamlat slam togsbort och död ved och stenar lades tillbaka på en rensad sträcka av bäcken.

Inom FLISIK har vi koncentrerat oss på bäcken och omkringliggande skog, men eftersom avrinningsområdet är en mosaik av jordbruksmark och skogsmark var det väldigt lyckat att man även kartlade vattenskydd och biologisk mångfald på jordbruksområdena inom ett LUMO-projekt.

Resultaten sammanställdes i en gemensam rapport (Luonnon monimuotoisuuden ja vesienhoidon edistäminen LUMO- ja FLISIK-hankkeissa Kurikassa) (finns endast på finska!)

Mera detaljerade uppgifter om kartläggningen av bäcken och förslag till restaureringar finns i FLISIK-projektets restureringsplan för Kyttäluoma-bäcken (Kyttäluoman kunnostussuunnitelma_15112013) (finns endast på finska!)

Kyttäluoma (Bild: Mika Sivil)

Kyttäluoma (Bild: Mika Sivil)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s