Flybäcken

Flybäckens mynningsområde

Flybäckens mynningsområde

 

Flybäcken är ett modellvattendrag för restaurering av ett kustnära småvatten där vårlekande fisk (abborre och gädda) har stor betydelse. Flybäcken är ett gemensamt modellvatten för Finlands skogsentral (Kusten) och Forstsstyrelsen, Österbottens naturtjänster.

Storträsket var Kristinestads vattenreservoar från slutet av 1950-talet till slutet av 1980-talet. För att gagna detta ändamål höjdes sjön 1 m med en damm. Sjön har brunt vatten. I vikarna växer starr, vass, säv, näckros, abborrgräs m.m. Storträsket torde ha källor. Storträsket belastas av skogsdiken, vilket bl.a. har ändrat på flödesperioderna (kortare och häftigare flöde). Det lägsta uppmätta pH-värdet har varit 5,8 i april 1984. Mätningarna är få. Fiskdöd har inte rapporterats från sjön.

Flybäcken är en av de få bäckar i Österbottens kustland som inte lider av markbunden försurning. Orsaken till detta är den höga sjöprocenten samt den ringa andelen dränerade sura sulfatjordar i avrinningsområdet.  2009 Natur och Miljö en utvärdering av fiskens vandringsmöjligheter i mynningsområdet. Den har legat som grund då restaureringsåtgärder planerats, först inom projkektet Rinannde vatten i Kvarken (2009-2011) och sedan inom FLISIK. Mynningområdets största problem har varit igenväxning och själva bäckfåran är rensad, bred och enformig. Bäckens mångformighet och funktion som livsmiljö har förbättrats genom åtgärder inom FLISIK-projektet.

Rapport: FLYBÄCKEN_2013

Uppföljning: Uppföljning av fiskleden i Flybäckens mynningsområde

Planerings kartor över anläggning av våtmark för förbättrande av vattenbalansen och som potentiell gäddlekplats: Kartor över våtmark

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s