Mallivesistöja

Kartan kaikista FLISIK kunnostuskohteista löydät täältä

Kyttäluoma

Kyttäluoma on merkittävä taimenpuro Kyrönjoen valuma-alueella. Uoma on, pelto-osiota sekä osaa yläjuoksusta lukuunottamatta, perkaamaton. Suunnitteluvaiheessa pyrittiin kokonaisvaltaiseen tarkistukseen. FLISIK – projektissa itse uoma on kartoitettu, mm. restauroinnin tarve ja taimenien kannalta tärkeät elinympäristöt on pantu merkille. Puron lähistöllä sijaitsevaa metsää on kartoitettu tärkeiden vesistö – ja elinympäristöjen kannalta. Kesällä 2013 joitain ehdotettuja restaurointitoimia toteutettiin, mm. vaellusesteitä poistettiin, kutusoraikkoja rakennettiin, lietettä poistettiin sekä kasvillisuutta putsattiin pois jonka jälkeen paikalle aseteltiin puuainesta sekä kiviä suojaksi.

FLISIK on keskittynyt itse puroon sekä puroa ympäröivään metsään mutta koska valuma-alue on mosaiikkinen palapeli viljelysmaata sekä metsäalueita on LUMO-projektissa onnistuttu hyvin vesistönsuojelun ja biologisen moninaisuuden kartoittamisessa viljelysmailla.

Tulokset on koottu yhteiseen raporttiin (Luonnon monimuotoisuuden ja vesienhoidon edistäminen LUMO- ja FLISIK-hankkeissa Kurikassa)

Yksityiskohtaisemmat selvitykset puron kartoittamisesta sekä ehdotuksia restaurointeihin löytyy FLISIK-projektin restaurointisuunnitelmasta Kyttäluomalle (Kyttäluoman kunnostussuunnitelma_15112013)

Kyttäluoma (Bild: Mika Sivil)Kyttäluoma (kuva: Mika Sivil)

Rauhaluoma

Rauhaluoma on tärkeä alue taimenpoikaisten tuotannon kannalta. Puro kartoitettiin sekä vesistönhoidon toimenpiteitä ja toimenpiteitä jotka parantavat taimenien lisäänytmismahdollisuuksia suunniteltiin projektissa Rinnande vatten i Kvarken (2009-2011). Suunnitelmat toteutettiin FLISIKin johdolla.

Flybäcken-puro

Flybäcken on rannikkovesistöjen restauroinnin kannalta mallivesistö jonka painopiste on kevätkutuisissa kaloissa (ahven ja hauki). Tulevaisuuden johdon suunnittelu on myös osa projektiaktiivisuutta.

fisktrappaPåG_RW

Harrbäcken-puro

Toivomme että Harbäcken puro toimii hyvänä esimerkkinä onnistuneista toimenpiteistä pienvesistöissä. Kun esillä on kylttejä joissa toimenpiteet on selitetty ja listattu on helpompi ymmärtää miksi näiden toimenpiteiden tekeminen on elintärkeää. Kun yhteen vesistöön on tehty monia toimenpiteitä sen tilan parantamiseksi on toivottavaa että siellä kävijät inspiroituvat tekemään saman kaltaisia muutoksia omiin lähivesistöihin.

Suunnitelmissa on mm. tierumpujen poisto koska ne estävät kalojen vapaan kulun.

Högforsån

Hydrologisen restauroinnin mallivesistö jonka painopiste on happamissa sulfaattimaissa.

Tuggenbäcken-joki

Tuggenbäcken joki sijaitsee Lyckselen kunnan eteläosassa. Joki on ainutlaatuinen koska joessa on sekä Taimen – että Jokihelmisimpukkakanta. Joki on myös ainutlaatuinen Norrlandin sisämaassa sillä siinä ei ole koskaan harrastettu tukkien uittoa. Yksi todennäköinen syy miksi Jokihelmisimpukka on joessa säilynyt on että jokea ei koskaan ole perattu uittoa varten. Länsstyrelsen on tehnyt jokeen jotain toimenpiteitä kuten esimerkiksi poistanut vaellusesteitä, rakentanut kutupohjia ja nämä tarkistettiin nyt FLISIK-projektissa.

Valuma-alue on n. 3000 ha ja enimmäkseen havu-sekametsätaloutta. Sveaskog AB ja Holenskog AB ovat alueen suuret omistajat (n. 70 %), loput kuuluvat yksityisille metsänomistajille. Valuma.alueella on kaksi isompaa luonnonsuojelualuetta, Tuggsele ja Bäckmyränget, näistä jälkimmäinen on joen pohjoispuolella.

Ängholmpotten

Puroa on aiemmin muokattu ja suoristettu. Puron yläosassa on myös asetettu tierumpu, jonka yli on kulkenut jonkinlainen metsätie. Alue on ollut aiemmin puolustusvoimien käytössä, kunnes alueen hallinta siirrettiin Metsähallitukselle ja alue siirtyi Natura 2000-verkostoon. Suunnitelman ensisijaisena tavoitteena on parantaa nykyistä uomaa siten, että kalat pääsevät nousemaan Ängholmspottenin kluuvijärveen ainakin keväällä yli-virtaamalla. Suunnitelma perustuu vuoden 2012 toukokuussa sekä elokuussa (11.5. ja 24.8.) suoritettuihin kartoituksiin niiden perusteella tehtyyn toimenpidesuunnitelmaan. Kunnostukset toteutetaan ”För livskraftiga småvattten i Kvarken regionen” –hankkeen rahoituksella.

Angesholmspotten_övre översikt

Lue enemmän paikasta ja suunnitelmistä täältä.

 

Kökmokanava

Suunnitelmana on parantaa kalojen vaellusta sekä lisääntymistä lepopaikkojen ja kivitysten avulla.

Foton 021

Lue lisää täältä (Ruotsiksi)

Kutupohjien suunnitelmista voit lukea Täältä (Ruotsiksi)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s