SLUTSEMINARIUM – LOPPUSEMINAARI 4.2.2014

Projektet För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen FLISIK har slutseminarium tisdagen 4.2.2014. Seminariet är tvåspråkigt och kostnadsfritt. Anmälningar och information om specialdiet levereras senast torsdag 30.1. till Lotta Haldin, per e-post lotta.haldin(at)ely-keskus.fi eller  telefon 0400-359 448!

Seminarieprogram

Merenkurkun pienvesien elinvoiman puolesta (FLISIK)-hanke järjestää loppuseminaarinsa 4.2.2014. Seminaari on kaksikielinen ja maksuton. Ilmoittautuminen ja tieto erikoisruokavaliosta on ilmoitettava viimeistään torstaina 30.1. Lotta Haldinille sähköpostitse lotta.haldin(at)ely-keskus.fi tai puhelimitse 0400 359 448

Seminaariohjelma

Restaurerings talko / Kunnostus talkoot

Restaurerings talko / Kunnostus talkoot

Svenskar på arbetsutbyte i Finland

Under tre programspäckade dagar bekantade sig personer som arbetar med skogsfrågor i Sverige med myndigshetsarbetet i Finland. Under dagarna behandlades ämnen som skydd av livsmiljöer och arter, skogscertifiering, vattenskydd och dikningspraxis i Finland. Diskussionen var livlig och många frågetecken rätades ut samtidigt som nya frågor väcktes.

Arbetsutbytesdagarna följs upp av motsvarande dagar på svenska sidan i slutet av september.

Viktiglivsmiljö på område som omfattas av ett 10-årigt skyddsavtal (foto: Nina Jungell)

Ett nygrävt dike i torvmark (foto: Nina Jungell)

Projektet synligt i pressen!

Vårt arbete i Harrbäcken har uppmärksammats i två tidningsartiklar i Norran (www.norran.se).

(NVTAB 20120324) Samverkansträff för Harrbäcken

(NVTAB 20120625) Fri vandringsväg i Harrbäcken

Våren i antågande – det syns även i vattendragen!

(Jan Åberg)
Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån och ligger nu på ca 4,9 i huvudfåran och 4,3 i Högforsån. (se denna sida: Dalkarlsån/pH )

Jämfört med förra våren är årets surhet i Dalkarlsån vid 5m3/s lika hög som vid 18m3/3 i fjol. Det kan bero på att vintern 2012 hade högre grundvattennivåer och därmed ett surare basflöde, som gör att avrinningsområdet i sin helhet (inklusive sjövattenmassorna) sämre står emot syrorna och utspädningen avbuffertkapaciteten.

I fjol inleddes vårflödet den 7 april efter en lång period av basflöde om ca 0,4m3/s. I år startade vårflödet 21 dagar tidigare, den 17 mars, från ett ca fyra gånger ”basflöde” som var ca 4 gånger surare än i fjol, och dessutom varade under en kortare period.

Vad som händer härnäst är intressant. Kommer våren av sig, eller smälter snön bort ännu tidigare än i fjol? Försenas islossningen i sjöarna eller kommer den ännu tidigare? Den som lever får se…

Välkomna till vår nya sajt!

Vi är glada att äntligen ha vår sajt igång även om vi fortfarande arbetar med den visuella utformningen och funderar på innehållet…

MEN, huvudsaken är: Projektet FLISIK är i gång!

Under sommaren har aktiviteten främst bestått av förberedelser: kartering och planering kring bestämda och potentiella projektobjekt.

I augusti ordnade vi med Kick-off på Söderudden (Korsholm, Finland), men innan färden ut till Replot besökte vi Söderfjärden och bekantade oss med vad man inom jordbruket försöker göra för att motverka effekterna av sulfidjordar. Ett viktigt tema inom projektet kommer att vara sulfidjordar på skogsmark och hur man möjligen kan anpassa skogsvårdsåtgärder så att följderna av markbunden försurning minskar.

Den regniga hösten har satt käppar ihjulen för planerade åtgärder i bl.a. Rauhaluoma och Lummukkakangas. Nya försök görs när vattenflödet är mindre och marken bär bättre.