Välkomna till vår nya sajt!

Vi är glada att äntligen ha vår sajt igång även om vi fortfarande arbetar med den visuella utformningen och funderar på innehållet…

MEN, huvudsaken är: Projektet FLISIK är i gång!

Under sommaren har aktiviteten främst bestått av förberedelser: kartering och planering kring bestämda och potentiella projektobjekt.

I augusti ordnade vi med Kick-off på Söderudden (Korsholm, Finland), men innan färden ut till Replot besökte vi Söderfjärden och bekantade oss med vad man inom jordbruket försöker göra för att motverka effekterna av sulfidjordar. Ett viktigt tema inom projektet kommer att vara sulfidjordar på skogsmark och hur man möjligen kan anpassa skogsvårdsåtgärder så att följderna av markbunden försurning minskar.

Den regniga hösten har satt käppar ihjulen för planerade åtgärder i bl.a. Rauhaluoma och Lummukkakangas. Nya försök görs när vattenflödet är mindre och marken bär bättre.